Breakdance workshop | Werkspoorfestival | 7 t/m 10 april 2023 | Utrecht - Werkspoorfestival | 7 t/m 10 april 2023 | Utrecht

Breakdance workshop

Zondag 9 april 17:15 - 18:00 uur / maandag 10 april, 17:15 - 18:00 uur

Breakdance workshop door Aram Eduati (UC Crew)